Μέθοδος ορθονυχίας με ελάσματα

Η ονυχοκρύπτωση (όπως ήδη αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα) είναι μία από τις συχνότερες αιτίες που προκαλούν πόνο.
Αυτό συμβαίνει συχνότερα στο μεγάλο δάκτυλο και συνήθως στην μέσα πλευρά του.
Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει πάντα να θεραπεύονται γιατί διαφορετικά οδηγούν σε φλεγμονές, σε έμπυες καταστάσεις εως και στην αποκόλληση του νυχιού.

Η πλέον ήπια εναλλακτική λύση του χειρουργείου, είναι η θεραπεία με τα “διορθωτικά ελάσματα” ορθονυχίας.
Με αυτήν την θεραπεία των ελασμάτων, προκαλείται μία άμεση απαλλαγή της κοίτης όνυχος (αυλάκι) από το νύχι και συνεπώς προκύπτει μία γρήγορη απελευθέρωση από τον πόνο.

Δεν ενοχλούν καθόλου και δεν προκαλούν πόνο ακόμη και εάν κάποιος ασχολείται με τα σπορ όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ και γενικά αθλητισμό.

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι, οι οποίες επιλέγονται ανάλογα με τον ασθενή και την διάγνωση.

    Top