Μυρμηγκιές

Οι μυρμηκιές, ή κοινώς μυρμηγκιές, είναι καλοήθεις υπερπλασίες του δέρματος οι οποίες προκαλούνται από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus – HPV). Πάνω από 70 είδη HPV ιών έχουν ενοχοποιηθεί για τις βλάβες αυτές και κάθε τύπος ευθύνεται για την εμφάνιση μυρμηγκιών σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος. Οι μυρμηγκιές είναι επίσης γνωστές ως βερβερίτσα ή σκαθάρι η γαρδαβίτσα ή καρναβίτσα.

    Top