Υπερκερατώσεις

Οι υπερκερατώσεις παρατηρούνται τόσο στο δέρμα όσο και στα νύχια των ποδιών.

Στα νύχια έχουμε την υπονύχια υπερκεράτωση η οποία συνήθως συνοδεύεται από ποικίλες ανωμαλίες του

ονυχιαίου δίσκου με συχνότερη την πάχυνση ,έτσι με την σειρά της επιδρά στην μήτρα του νυχιού. Το σχήμα του

νυχιού αλλάζει ανάλογα με την αιτία, ενώ το χρώμα γίνεται ωχρό και κίτρινο.

Συχνότερες παθήσεις είναι η ονυχομυκητίαση, ψωρίαση, έκζεμα, οι τραυματισμοί.

    Top